Friday, 01, Dec, 7:21 PM

ELECTION DIACRES

 

“...Raha misy olona maniry ny asan’ ny mpitandrina, dia maniry asa tsara izy...Ny diakona koa toy izany ihany.” 1Tim 3. 1- 8

 

Ho tanterahina amin'ny 10 desambra 2023 izao ny fifidianana ireo diakona 40 hiasa indray eto amin'ny fiangonana ny taona 2024-2025. 

 

    CANDIDATURE EN LIGNE    

 

      FORMULAIRE PAPIER     

 

FPMA PARIS


 Eglise Protestante Malgache en France, Paroisse de Paris.


   Phone:   +33 6 50 24 32 34

   Address:  Temple de la Rédemption 16, rue Chauchat 75009 Paris

   Email:  news@fpma-paris.org

NEWS FPMA

DIVERS SAMIHAFA

CONTACT FIFANDRAISANA