• Daroussi Olivia

 • Rajaonera Sophie

 • Rakotoarisoa Lili

 • Rakotoarivelo Lila

 • Rakotonarivo Landisoa

 • Ralaiada Onintsoa

 • Ralijaona Voahangy

 • Ramanamisata Soambolanoro

 • Randriamanantena Bodonirina

 • Randriamaro Harivola

 • Rasamimanana Nivo Voahirana

 • Ratoanina Hariliva

 • Razafindrazaka Elihanta

 • Ramanambelo Andrianaivo

 • Andriamampandry Nary Tiana

 • Andriamihoatra Haja

 • Andrianiaina Rindra

 • Andrianiana Andry Zo

 • Daroussi Boinaïdi

 • Rabemananjara Rivo


 • Rabesandratana Hary

 • Rafanomezantsoa Richard

 • Rajakoba Andry

 • Rajaonarison Rija

 • Rajaonary Rado

 • Rajosoa Herisoa

 • Rakotoarisoa Jacky

 • Rakotonarivo Mamiarisoa

 • Ralambotiana Toky Fehizoro

 • Ramanantsoa Aina Rindra

 • Ramarokoto Andry

 • Ramarotafika Rado

 • Randriambololona Hery Laurent

 • Randrianarisolo Tahina

 • Raobinarison Patrice

 • Rasamimanana Nivo Tiana

 • Ratiarison Roland

 • Ravalisaona Jeannot

 • Razafindramiadana Mahefa

 • Tsiadio Noni