31ème CONVENTION ANNUELLE   06 - 12 Jolay 2020


Fa hianareo kosa dia taranaka voafidy, "fanjakà-mpisorona, firenena masina", olona nalain’ Andriamanitra ho an’ ny tenany mba hilazanareo ny hatsaran’ Ilay niantso anareo hiala tamin’ ny maizina ho amin’ ny fahazavany mahagaga; 1Pet 2.9

 

convention Fifo 2020