ANNONCES

Ry Havana malala,

        Ho aminareo anie ny Fahasoavana sy ny Fiadanana avy amin’Andriamanitra Ray sy Zanaka ary Fanahy Masina !

  «Fa ny maha olona mpanota dia manam-paniriana manohitra ny fanirian'ny Fanahy Masina; ary ny Fanahy Masina dia manam-paniriana manohitra ny maha olona mpanota: mifanohitra izy roroa, hany ka tsy izay zavatra sitrakareo no ataonareo. Kanefa raha tarihin'ny Fanahy Masina ianareo, dia tsy fehezin'ny lalana intsony» Galatiana 5. 17-18. ... « I Kristy no hajao ho Tompo ao am-ponareo. Aoka ho vonona mandrakariva ianareo hamaly izay rehetra manontany anareo ny amin'ny fanantenana ao anatinareo, » 1Petera 3. 15.

      «Manaja an’i Kristy ao am-po»,izany hoe «manamasina» Azy (araka ny dikanteny ao amin’ny Baiboly protestanta mahazatra antsika), izany no  loharanon’ny fitondrantena mampiavaka ny kristiana, manaraka ny tenin’Andriamanitra araka izay voasoratra ao amin’ny Salamo 34. 12-19, tanisain’i Petera ho fampaherezana ny mpino. Ny manaja an’i Kristy dia manahaka Azy eo amin’ny fitondrantena ary manao ny sitrapony araka ny fampianarana nomeny. Ilaina ny Fitsipika mba ho fitaizana sy fiarovana tsy hibirioka, kanefa tsy tokony asolo na oviana na oviana ny asan’ny Fanahy Masina mahatonga fivelomana araka ny Tenin’Andriamanitra sy ny fankatoavana an’i Kristy izany.

         Miomàna dieny izao amin’ireo Fihaonambe ataon’ny Fiangonantsika: Synoda momba ny ara-bola sy Fiofanan’ny Filoha sy ny Miandraikitra ny ara-bola (10 jona aty Paris), RNSTK (volana Jolay ao Igny), Isantaonan’ny Sampana Fifohazana (volana Jolay any Besançon), Zaikabe (volana novambra any Dijon). Ento amim-bavaka koa ny Fankalazanay mivady an’Andriamanitra noho ny 40 taona nanompoana sy Fanambadiana “Emeraude” (40 taona).

         Mbola marina sy mihatra amintsika mandrakariva ny toky sy fampanantenana lazain’ny Tompontsika Jesoa Kristy Lohan’ny Fiangonana, ao amin’ny Asan’ny Apostoly 1, 8, manao hoe : « Fa hahazo hery ianareo amin’ny hilatsahan’ny Fanahy Masina aminareo, ka ho vavolombeloko any Jerosalema sy eran’i Jodia sy Samaria ary hatramin’ny faran’ny tany.».

Mirary Pentekosta finaritra eo ambany fahasoavan’Andriamanitra ho anareo rehetra izahay, ary mitsodrano anareo amin’ny anaran’Ilay Tia antsika sady Lohan’ny Fiangonantsika :

« Ilay Andriamanitra loharanon’ny fanantenana anie hameno fifaliana sy fiadanana tanteraka anareo noho ny finoanareo, mba hampitomboana be dia be ao aminareo ny fanantenana noho ny herin’ny Fanahy Masina! »(Efesiana 15, 13)

Paris, andro Pentekostra : Alahady 4 Jona 2017
Ny Filoha Synodaly, Filohan’ny FPMA
Rev. Dr Jean A. RAVALITERA,

  • Rentrée SA 2017-2018 : Dimanche 10 Septembre 2017 à 9h30 à l'Eglise de la Rédemption
 
 
 
Nous vous remercions et que la Paix du Christ soit sur nous tous,

Le Sampana Sekoly Alahady

 

affiche dimanche stk
 
sportil22017

Annonce 1  :

Dimanche 18 juin : AG du Sampana juste après le culte - Alcôve côté orgue

Annonce 2 :

1 Pierre 4.10 : "Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu."

Le Sampana Zava-Maneno recense tous les talents dans le cadre d'une petite formation orchestrale (instruments à cordes, instruments à vents, piano, etc, ...).  

Si vous êtes intéressés, merci d'envoyer un mail à 'Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.' . Vous recevrez un petit questionnaire pour le recensement.

Annonce 3 : 

Concert/Spectacle le Samedi 30 septembre 2017 à 18h au 16, rue Chauchat Paris 9e.

Annonce 4 :

Recrutement Sonorisation : le Sampana recherche des paroissiens souhaitant contribuer à l'amélioration de la sonorisation pour les différents événements cultuels (expérimentés ou non). Merci d’envoyer un mail à 'Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.'.

concert fderana azusa

Réunion hebdomadaire: Tous les samedis  à 15h00 , Eglise de la Rédemption 

16 rue Chauchat 75009 Paris 

 

site fifo