naivo        james
 

 Andrianaivo RAMANAMBELO

 

James RAKOTOZANANY

   Président   Vice-Président
   Tél. 07 86 37 16 85    Tél. 06 46 18 84 25
   ramanambelo@wanadoo.fr    
       
    richard
 

 

 

Richard RAFANOMEZANTSOA

  Secrétaire   Secrétaire
  Tél. 07 82 75 92 17   Tél. 06 87 43 33 53
       
  harinaivo   alexis
 

Andriaharinaivo RASAMINAIVO

 

Alexis RAJAONERA

  Trésorier   Secrétaire financier
  Tél. 06 24 03 14 07   Tél. 06 20 54 64 68

 «  Jehovah no momba anao ry lehilahy mahery »
Mpitsara 6: 12b

Ny lehilahy kristianina dia natao hitaiza ny lehilahy rehetra ao anaty fianakaviana araka izay sitrapon'Andriamanitra sy ny Soratra Masina 

Ny Sampana dia mivory isaky ny Asabotsy faran'ny volana
15h00 - 17h00

Toerana: 16, rue Chauchat 75009 Paris

 

Cotisation 60€ isan-taona