HIRA FANEVA JOBILY FAHA 60 TAONA FPMA PARIS

 

 

ANAKA, MANEKE  !

1/ Anaka, maneke !
Raiso am-pahalemam-panahy
Ny teny marobe
Nambolena taminao.
'Reny no Fitarikandron'aina
Manazava izay alehanao,
Teny manafaka,
Famonjena ny Fanahy !


2/ Anaka, mijoroa !
Ka tohero ireo devoly
'Zay manangoly fo
Fa mifofo ny ainao.
Ialao ny fahalotoana
Sy izay rehetra lolom-po ;
Handova lanitra
Raha mpihaino mankato !

3/ Anaka, mazotoa !
Hianao 'ndray no mpamboly
Ka mamafaza voa
Aza mba mitsahatra.
Dia asao ny Fiangonantsika
Mba ho tany lonaka tokoa ;
'Zay voa afafinao
Hamololona avokoa !